Klachtenprocedure

1.

Bij onvrede of klacht van de patiënt bespreken wij dit zelf met de patiënt in een poging er samen uit te komen. Andere personen worden betrokken bij dit gesprek (of een vervolggesprek) als dit bevorderlijk is voor de oplossing.

2.

Als de patiënt van mening is dat zijn klacht niet naar tevredenheid is afgehandeld, dan kunt u een klacht indienen bij Stichting Loop: www.loop.nl/klacht-melden. Daarbij wijzen wij de patiënt ook op de mogelijkheid om advies in te winnen met een onafhankelijke klachtenfunctionaris en/of een (elektronische of schriftelijke) klacht in te dienen: www.degeschillencommissie.nl/consumenten/.

3.

De klachtenfunctionaris kan de patiënt bij het klachtproces ondersteunen, kan onderzoeken naar mogelijkheden om de klacht op te lossen en bemiddelt met een open dialoog tussen ons en patiënt. Zo nodig kan de klachtenfunctionaris helpen bij het duidelijk en goed omschrijven van de klacht. De elektronische of schriftelijke melding van de klacht bepaalt de aanvang van de officiële termijn van de afhandeling van de klacht.

Conform de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg moeten wij vanaf dat moment binnen zes weken de klacht samen met de patiënt tot een oplossing brengen en hierover een oordeel schrijven. Zo nodig kan de klachtenfunctionaris helpen bij het duidelijk en goed omschrijven van dit “oordeel”.

4.

Indien de patiënt niet tevreden is met de afhandeling en oplossing van de klacht, kan de patiënt een geschil indienen bij de onafhankelijke geschilleninstantie waarbij wij zijn aangesloten. Het advies van de geschillencommissie is bindend.

5.

Wij trekken lering uit de klacht en stellen maatregelen ter verbetering van onze kwaliteit. Wij brengen de klachtenfunctionaris van LOOP hiervan schriftelijk op de hoogte.

6.

De klachtenfunctionaris van LOOP behandelt (anoniem) de klachten op regionale intervisiebijeenkomsten ter lering en verbetering van de kwaliteit van de beroepsgroep.

Register podoloog

Contactgegevens

U kunt ons zowel telefonisch als per email bereiken via Tel.: 0227-544377 of email: [email protected]