Voettypen, houding en advies

De normale voet

Dit is de afdruk van normale voeten en de bijbehorende houding. Mensen met een dergelijke houding blijken minder kans op klachten te hebben. Een geringe asymmetrie in de houding is echter volkomen normaal. Zo heeft iedereen een specifiek standbeen en afzetbeen. Ook links- of rechtshandigheid is van invloed.

De holvoet

Hiernaast ziet u de holvoet en de houding die daarbij hoort. Holvoeten kenmerken zich door klauwtenen, overgevoelige voetzolen en een verhoogde spierspanning. Lage rug-, nek-, en voorvoetpijnen kunnen hieruit voortkomen. De klachten nemen toe bij rustsituaties (zoals staan, liggen en zitten) en nemen af bij bewegen.

De platvoet

De platvoet is een soepele voet met slappe spieren. Hier is de bijbehorende naar achter hangende houding afgebeeld. Klachten aan de knie en lage rug, schedelhoofdpijn en vermoeidheidspijnen zijn vaak het gevolg. Meestal zijn doffe pijnen aanwezig die bij bewegen toenemen en in rust verminderen.

Adviezen

Draag schoenen met een vlakke ondergrond, dus geen ingebouwde steun of voetbed.

Houd u aan een maximale hakhoogte van 4 centimeter.

Draag de therapeutische aanpassingen altijd, ook tijdens sporten. Intensieve sportbeoefening graag melden.

Overleg met de podoposturaal therapeut over eventuele oefeningen.

Als u tevens op een andere wijze wordt behandeld, verzoeken wij u ons hierover te informeren, zodat de behandelingen op elkaar kunnen worden afgestemd.

Register podoloog

Contactgegevens

U kunt ons zowel telefonisch als per email bereiken via Tel.: 0227-544377 of email: [email protected]